På Gång

Praktisk kurs 9/10 2022 – mappning, verkning på dödhovar och dissikering.

Förkunskaper – Grundkurs del 1 och 2.

Köp din plats på shop.hasthalsa.com

Webinarie om fång

inspelad föreläsning om fång går att köpa på shop.hasthalsa.com

Grundkurs del 1 och 2 via din dator 

Webinar del 1 – Grunderna om hovar och verkning för barfotagång.
Teori om vad hästens hov är och dess strukturer.
Mappning av hovens balans.
Hemuppgifter inför del 2.

Köp din kurs på shop.hasthalsa.com
Tid: Vid din dator. Materialet är tillgängligt i tre veckor efter första inloggningen. 

Webinar 1 och 2 är obligatoriska för att kunna gå den praktiska kursen.

Grundkurs del 2 via din dator

Webinar del 2 – Mappning och hovens form.
Teoretisk genomgång med olika exempel på hovformer.
Teoretisk genomgång av verkning och verkningsstrategier.
Hemuppgifter inför praktisk kurs.

Praktisk kurs på egen häst
Genomgång hemuppgift
Mappning och utvärdering av framhov och bakhov på egen häst.
Verkning på egen häst alternativt demoverkning av Linda.
Pris: 1000 kr/person/häst plus reseersättning.

Tidsåtgång ca 1-1,5 timme. 

Boka genom att skicka ett mail till Linda@hasthalsa.com med dina uppgifter, namn, tel, adress och epostadress. Betalning via swish debiteras vid besöket. Observera att det inte alltid är möjligt att boka den praktiska delen beroende på vart i landet du har din häst. Samordna gärna med andra i närheten. Alternativt kan en zoom-session istället bokas om avståndet är för långt. 

Webinar del 1 och del 2 är obligatoriska för att kunna gå den praktiska kursen. Om du redan gått grundkurs hos mig tidigare kan du gå den praktiska kursen utan att gå del 1 och 2. Dock kan det vara bra att repetera både del 1 och 2 innan den praktiska delen.