Gården-Näset

Gården Näset är egentligen två gårdar, båda heter Näset och har en gång i tiden legat ute på näset vid sjön. Ungefär vid laga skifte flyttades husen upp till nuvarande plats förstår jag det som. Gården är K-märkt med avseende på hur gården är byggd, då den är ett unikt tvåbostadshus med tillhörande ladugårdar och uthus. Gården har även tills strax innan vi köpte den varit i samma släkts ägo sedan. .ja långt tillbaka. Om jag förstått rätt så har syskon bott på var sida dörren, som finns mitt i huset..

Det är kul att få förvalta ett sådant arv. En historisk plats som leder många hundratals år tillbaka i tiden. Här vid gränsen mellan Halland och Västra Götaland har troligtvis en gammal farväg funnits för handelsresande. Ja på vår mark dessutom.. R-märkta rösen finns i omgivningarna och platsen har troligtvis varit bebodd långt långt tillbaka. Namnen i omgivningarna Dansarhällen och Offerkast vittnar om både fest och umbäranden.

Nutid
Historisk karta 1733
år 1733




Laga skifte 1869