Vår Gårdsanda

På vår gård vill vi kunna leva i symbios med naturen och djuren. Vi vill kunna odla de mesta av våra grönsaker, äta vilt-eller naturkött och få naturen att må bra.

Ett av våra stora projekt kommer att bli att göra om en igenvuxen före detta skogsbete till betesmark igen. Med naturliga inslag av träd och buskar. Våra hästar och får kommer att få hjälpa till. Det kanske tom kommer ett par Linderödsvin..

Innan vi köpte gården avverkades nästan all gran som hunnit växa upp de sista 100 åren. Nu återstår mest yngre ekar. För att få till en fin ekbacke med bra skogsbete kommer en del av eken att avverkas för att få till en karakteristisk ekbacke. Andra lövträd som Björk, Alm och Rönn kommer att få etablera sig. Hassel finns det gott om på en del av gården där granen inte fått växa så jag hoppas på att den även kommer att breda ut sig i den nya hagen tillsammans med En, hallon, nypon mm.

Projektet kommer att ta minst fem år.. och säkert ytterligare lite tid ändå. All ved som blivit kvarlämnad efter granavverkningen ska antingen föras ut och bli ved/flisas eller läggas på högar. Staket ska sättas upp. Träd ska tas ner. Dikning och markberedning behöver göras på “mossen” som blivit sönderkörd.

Mycket jobb men fint kommer det att bli!