Kroppsbalansering av häst

Jag hjälper din häst att hitta balansen i kroppen vilket innefattar att få spända muskler avslappnade och att hästen får sin kropp att arbeta mer symmetriskt.

Jag föredrar att börja med hovarna och balansera upp dessa. Därefter balansera upp kroppen.
Obalanserade hovar ger spända muskler. Om bara musklerna fås att slappna av så kommer en sned eller obalanserad hov snart att få muskeln att spänna sig igen.

Tex en smal bringa har oftast utåttåade hovar pga korta muskler innanför frambenen.

Teknikerna jag jobbar med är främst akupressur och försiktig manipulering av lederna liknande osteopatisk metod. Ett snett bäcken dras tex oftast snett av starka muskler på ena sidan och ger kedjereaktioner på andra ställen i kroppen. Genom att gå igenom händelsekedjan hjälper jag hästen att balansera upp sig.

Boka gärna en kombination av verkning och massage för bästa effekt.