På Gång

Webinarie om fång 30/3 kl 18. Ca 1,5 timme.
Anmäl dig genom att maila till linda@hasthalsa.com
Kostnad 179 kr som swishas till 1235967740 – ange fång i meddelandet. Alternativt köp din plats via facebook .

Grundkurs del 1 via din dator 

Webinar del 1 – Grunderna om hovar och verkning för barfotagång.
Teori om vad hästens hov är och dess strukturer.
Mappning av hovens balans.
Hemuppgifter inför del 2.

Pris för del 1: 700:- inkl moms
Tid: Vid din dator. Materialet är tillgängligt i tre veckor efter första inloggningen. 

Boka genom att skicka ett mail till Linda@hasthalsa.com med dina uppgifter, namn, tel, adress och epostadress. Faktura kommer att skickas per epost och då betalning erlagts fås en webinarlänk.

Webinar 1 är obligatorisk del för att kunna gå del 2 samt den praktiska kursen.

Grundkurs del 2 via din dator

Webinar del 2 – Mappning och hovens form.
Teoretisk genomgång med olika exempel på hovformer.
Teoretisk genomgång av verkning och verkningsstrategier.
Hemuppgifter inför praktisk kurs.

Pris för del 2: 700:- inkl moms
Tid: När du kan via din dator. Materialet är tillgängligt i tre veckor efter första inloggningen. 

Boka genom att skicka ett mail till Linda@hasthalsa.com med dina uppgifter, namn, tel, adress och epostadress. Faktura kommer att skickas per epost och då betalning erlagts fås en webinarlänk.

Webinar del 1 är obligatorisk del för att kunna gå del 2 samt den praktiska kursen. Om du redan gått grundkurs hos mig tidigare kan du gå del 2 utan att gå del 1.

Praktisk kurs på egen häst
Genomgång hemuppgift
Mappning och utvärdering av framhov och bakhov på egen häst.
Verkning på egen häst alternativt demoverkning av Linda.
Pris: 1000 kr/person/häst plus reseersättning.

Tidsåtgång ca 1-1,5 timme. 

Boka genom att skicka ett mail till Linda@hasthalsa.com med dina uppgifter, namn, tel, adress och epostadress. Betalning via swish debiteras vid besöket. Observera att det inte alltid är möjligt att boka den praktiska delen beroende på vart i landet du har din häst. Samordna gärna med andra i närheten. Alternativt kan en zoom-session istället bokas om avståndet är för långt. 

Webinar del 1 och del 2 är obligatoriska för att kunna gå den praktiska kursen. Om du redan gått grundkurs hos mig tidigare kan du gå den praktiska kursen utan att gå del 1 och 2. Dock kan det vara bra att repetera både del 1 och 2 innan den praktiska delen.